Welkom bij Anka-Psy
De zorg van de toekomst is niet gericht op een aparte doelgroep, maar heeft de vorm van een totaalpakket ingebed in wijkgerichte en omgeving sensibele activiteiten. Anka- Psy wil hierin op een zeer toegankelijke wijze zorg verlenen aangaande sociaal- psychische problematiek, crisissituaties en ander soortige samenlevingsaspecten die ondersteuning behoeven. De beoogde totaalzorg wil Anka- Psy graag aanbieden te midden van tal van andere gespecialiseerde instellingen afgestemd binnen een helder vorm gegeven keten structuur.